туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

1.5 милиона чужденци са посетили България през август 2021 г.

През август 2021 г. посещенията на чужденци в България са 1.5376 млн., като транзитните преминавания са 40.7% (626.1 хил.) от всички посещения на чужденци в страната, показва статистиката на НСИ.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58.6%, или 901.0 хиляди. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 522.1 хил., или 34.0% от всички посещения в България.

Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 251.6 хил., или 48.2% от посещенията от тази група.

През август 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 47.6%, с цел почивка и екскурзия – 45.1%, и със служебна цел – 7.3%.

Най-много посещения в България през август 2021 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 279.9 хил., Турция – 251.6 хил., Германия – 204.7 хил., Украйна – 103.2 хил., Полша – 66.5 хил., Сърбия – 62.9 хил., Франция – 60.3 хил., Нидерландия – 57.6 хил., Република Северна Македония – 46.3 хил., Чехия – 43.5 хиляди.

През август 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 626.6 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2021 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 41.1%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 40.5%, и със служебна цел – 18.4%.

През август 2021 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 174.0 хил., Гърция – 129.2 хил., Румъния – 54.0 хил., Германия – 53.3 хил., Сърбия – 53.3 хил., Република Северна Македония – 24.7 хил., Италия – 20.9 хил., Австрия – 18.6 хил., Франция – 11.8 хил., Чехия – 10.0 хиляди.