Банско Пирин край Банско
Снимка: община БанскоИзточник: НСИ

1.3297 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания през четвъртото тримесечие на 2017 г.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. 1.3297 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 85.2%, са пътували само в страната, 11.1% – само в чужбина, а 3.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 59.5%., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2017 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 529.9 хил., или 39.8% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 15 – 24 години – 89.3% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 – 64 години е най-голям – 15.4% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 51.5 и 54.3% от тях.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 40.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 31.9%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 202.42 лв. в страната и 535.89 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 151.72 лв. в страната и 958.15 лв. в чужбина.

Пълната статистика на НСИ за туристическите пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2017 година може да разгледате ТУК.