туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

1.3% ръст на нощувките в България през декември 2018 г.

През декември 2018 г. в страната са функционирали 1997 места за настаняване с над 10 легла -хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Броят на стаите в тях е 59.0 хил., а на леглата -119.9 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.6%, а на леглата в тях – с 2.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г., е 844.2 хил., или с 1.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През декември 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% – на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.4% от нощувките на чужди граждани и 30.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 29.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2018 г. се увеличава с 1.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 437.3 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите, така и при българските граждани, съответно с 2.2 и 1.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2018 г.,са 318.1 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 119.2 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки, като 75.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2018 г. е 23.4%, като намалява с 0.7 процентни пункта в сравнение с декември 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 31.1%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 22.2%, и с 1 и 2 звезди – 15.5%.

Приходите от нощувки през декември 2018 г. достигат 48.4 млн. лв., или с 9.3% повече в сравнение с декември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 11.7%, така и от български граждани – със 7.6%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през декември 2018 г. може да разгледате ТУК.