туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: НСИИзточник: Министерство на туризма

0.8% ръст на приходите от нощувки през октомври 2017 г.

Приходите от нощувки през октомври 2017 г. достигат 44.8 млн. лв., или с 0.8% повече в сравнение с октомври 2016 г.

Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 3.9%, докато тези от български граждани намаляват с 2.6%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2017 г. в страната са функционирали 1 959 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 73.0 хил., а на леглата – 154.5 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 3.1%, а на леглата в тях – с 3.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 864.7 хил., или с 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 6.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През октомври 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.5% от нощувките на чужди граждани и 30.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 34.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2017 г. намалява с 4.0% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 422.2 хил., като е регистрирано намаление с 5.1% при българите и с 2.1% при чужденците.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2017 г., са 272.4 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 149.8 хил., като 70.3% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2017 г. е 20.0%, като намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с октомври 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 22.0%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 21.2%, и с 1 и 2 звезди – 16.1%.

Пълната статистика на НСИ за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2017 година може да разгледате ТУК.