туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

0.5% ръст на нощувките през септември 2017

През септември 2017 г. в страната са функционирали 2 729 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 128.0 хил., а на леглата – 285.5 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.1%, а на леглата в тях – с 2.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г., е 3 089.3 хил., или с 0.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През септември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.8% от нощувките на чужди граждани и 28.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 38.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2017 г. се увеличава с 1.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 797.6 хил., като е регистрирано увеличение с 4.9% при чужденците и намаление с 1.8% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2017 г., са 361.4 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 436.2 хил., като 70.2% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 5.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2017 г. е 37.3%, като намалява с 1.9 процентни пункта в сравнение със септември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 50.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 32.4%, и с 1 и 2 звезди – 20.3%.

Приходите от нощувки през септември 2017 г. достигат 152.6 млн. лв., или с 4.5% повече в сравнение със септември 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 5.6%, така и от български граждани – с 1.0%.

Пълната статистика на НСИ за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2017 година може да разгледате ТУК.