Томислав Цолов

Томислав Цолов е роден на 6 декември 1970 г. в София. Той е магистър от СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Информатика“. Известен е със създаването на една от първите комуникационни агенции в България - APRA Porter Novelli BCG, на която е и генерален мениджър. Томислав е член на международната PR асоциация (IPRA) и има богат опит в консултантската и експертна дейност в областта на публичните комуникации. Иноватор в създаването и реализацията на редица значими обществени информационни кампании. Експерт в политическия маркетинг, управлението на кризи, корпоративни комуникации и управление на репутацията с над 25 години опит и множество успешни кампании за гърба си.