9-а Годишна среща на Националния борд по туризъм

9-ата Годишна среща на Националния борд по туризъм се организира в партньорство с Министерството на туризма и ще бъде открита от Министър Илин Димитров кръгла маса дискусия на тема „Новите предизвикателства пред туристическия сектор и решения чрез публично-частното партньорство“.

9-ата Годишна среща на НБТ се провежда в рамките на 39-то издание на Международното туристическо изложение Ваканция & СПА на 15 февруари 2023 г. в зала „Родопи“, Интер Експо Център, София.

ПРОГРАМА

10.30-11.00 Регистрация
Първият панел на Кръглата маса ще акцентира върху предизвикателствата, политиките и възможностите за взаимодействие между държавата и туристическия сектор.
Вторият панел има за цел да разшири и обогати практиките, свързани с предлагането на туристически продукти от страна на туристическите фирми и местата за настаняване, касаещи спазването на правото на информация и защитата на интересите на потребителите, обслужването от страна на туроператорите и техните представители, анализирането на общите условия на договорите за организирани пътувания с обща цена в контекста на прилаганите закони, а именно Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и Търговския закон.

11.00–11.15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Д-р Илин Димитров – Министър на Туризма
Стоил Алипиев – Председател на Комисия за Защита на Потребителите
Д-р Полина Карастоянова – Изпълнителен директор на НБТ

11.15-12.15 ПЪРВИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ
Модератор: Д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ

– План за възстановяване и устойчивост: възможности за туристическия бизнес
– Бранд концепция на България: разпознаваемост и конкурентоспособност
– Летен сезон 2023: маркетингова и рекламна програма
Дискусия

12.30-13.30
ВТОРИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ
Модератор: Д-р Мартин Захариев, Зам.-председател на УС на НБТ

Институционално взаимодействие между Министерството на туризма, Комисия за Защита на Потребителите и туристическия сектор:
– Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма
– Методи за оценка на удовлетвореността на потребителите
– Представяне на съвместната инициатива на Националния Борд по Туризъм, Комисията за Защита на Потребителите и Министерство на туризма, чрез Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР).
Дискусия