5-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

лого НБТ

ТУРИЗЪМ.bg – Q & A

5-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

СЪБИТИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ПРОГРАМА

09.30-10.00 Регистрация на участниците

10.00-10.15 Официално откриване
Продължителност: 15 минути

Бойко Борисов – Министър председател на РБ (TBC)
Николина Ангелкова – Министър на туризма
Петър Кънев – Председател, Комисия по икономическа политика и туризъм в 44 НС
Красимир Гергов – Председател на Управителния съвет на Национален борд по туризъм
Доц. д-р Румен Драганов – Председател на Контролния съвет на Национален борд по туризъм
Мартин Захариев – Зам. Председател на Национален борд по туризъм
Членове на Управителния съвет на НБТ

Модератор: Поли Карастоянова – Изпълнителен директор на НБТ

10.15–11.15
ПАНЕЛ 1 : Брандинг, франчайзинг и категоризацията на хотелите.
Продължителност: 60 минути

Актуализирането на критериите за категоризацията на хотелите като теория, нормативни актове и практика на прилагане в Европа и света произтича и от задълбочаващата се глобализация на туристическите пазари и мястото на България в тях. Адаптирането на нормативите и практиките за категоризацията на легловата база са свързани с реализацията и качеството на българския туристически продукт, което налага разработване и внедряване на нови конкурентни нормативи и стандарти. Развитието на туристическата индустрия и съвременните тенденции в туризма в новите условия на бързо променящи се изисквания и стандарти към предлагането на хотелиерски услуги са сериозни предизвикателства при изграждането, управлението и оценката на туристическата услуга. Кое е новото в НАРЕДБАТА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. Какво искат хотелиерите? Как го правят в Европа?

Модератор: Лъчезар Тодоров – Изпълнителен директор, „Тера Тур Сервиз“ ЕООД, Член на УС на Национален борд по туризъм

Участници в панела:

 • Николина Ангелкова – Министър на туризма
 • Такуя Аояма – Вице Президент – Придобиване и развитие Hyatt International
 • Щтефан Франк – GM Intercontinental София
 • Хеннинг Крипендорф – Президент на СКАЛ Интернешънъл София
 • Георги Велчев – Директор Тетрареал АД, Член на УС на Национален борд по туризъм
 • Калоян Спасов – Изпълнителен Директор Хотел Ястребец

11.15 – 11.40 Кафе пауза с подкрепата на Rilana

11.40 – 12.40
ПАНЕЛ 2: Медия и реклама в туризма. Какъв образ на България градим?
Продължителност: 60 минути

Образът на една страна – как тя изглежда погледната отвън, е толкова важен, че от него зависи качеството на живот на цели поколения. „Как трябва да изглежда марката „България“, така че да печелим от нея“. Целта е създаване на бранд „България“ чрез развитието на националната марка „България“, което да допринесе не само за развитието на туризма, но и за изграждането на конкурентоспособност на дестинацията като цяло. Бъдещето на страната като туристическа дестинация зависи от нейната разпознаваемост и точни послания към туристите, от ефективната й комуникационна политика и силно присъствие в интернет пространството. Позициониранета на България като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар във връзка с качеството на предлагания туристически продукт и добавена стойност.

Модератор: Мартин Захариев – Зам.-председател на Национален борд по туризъм

Участници в панела:

 • Николина Ангелкова – Министър на туризма
 • Максим Минчев – Генерален директор на БТА
 • Константин Каменаров – Генерален директор на БНТ
 • Александър Велев – Генерален директор на БНР
 • Радосвет Радев – Изпълнителен директор, Дарик Радио
 • Венелина Гочева – Издател, в-к „24 часа“
 • Славка Бозукова – Издател, в-к „Стандарт“

12.40 – 12.50 Презентация – Phillip Morris
Продължителност: до 10 минути

13.00-14.00 Обяд в ресторант на хотел InterContinental Sofia с подкрепата на New Bloom Winery

14:00–14:10 Презентация – Vivacom
Продължителност: до 10 минути

14.10-15.00
ПАНЕЛ 3: Go Digital!
Продължителност: 50 минути

Дигитализацията промени света и трансформира изцяло бизнеса. Облачните технологии разширяват с размах обхвата си и навлизат с бързи темпове в организациите. Според статистиката и очакванията за пазара през 2018 г. внедряването на облачните услуги ще се увеличи и ще надхвърли 50 процента. През следващите няколко години използването на мобилни устройства ще има такова влияние върху хората и фирмите, както това на интернет през последните 20 години. А мобилност означава да се работи и да се достъпва информация отвсякъде, по всяко време и от всякакво устройство. Всичко това е възможно благодарение на клауд базирани решения. Именно тези услуги ще продължават радикално да променят начина, по който компаниите работят и предоставят продукти за своите клиенти. Въпросът е – възползваме ли се достатъчно от модерните технологии, които биха могли да решат много от предизвикателствата, пред които сме изправени в туризма. Готови ли сме пред новите бизнес модели на онлайн туризма. Социалните медии промениха идеите и скоростта, с които днес маркетингът и рекламата използват комуникационната политика в интернет. Онлайн ПР-ът активира информацията, диалога, обратната връзка с клиентите, особено в туризма и бизнес пътуванията, разкрива и нови шансове за разпознаваемост и атрактивност на посланията.
Общият регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), в сила от 25 май 2018 г. ще се прилага директно от всяка страна–членка на ЕС, а не както директивите, които следва да бъдат имплементирани със закон, и въвежда редица задължения за администраторите и обработващите лични данни. Регламентът защитава личните данни, независимо от използваната технология за тяхното обработване — той е „технологично неутрален“ и се отнася както за автоматично, така и за ръчно обработване, при условие че данните са организирани в съответствие с предварително определени критерии. Също така няма значение как се съхраняват данните — в ИТ система, чрез видеонаблюдение или на хартиен носител; във всички случаи личните данни са предмет на изискванията за защита, определени в този регламент. Какви са изискванията и какво трябва да направи хотелиерският бизнес?

Модератор: Максим Бехар – Управител на М3 Комюникейшънс Груп

Участници в панела:

 • Венцислав Караджов – Председател на КЗЛД
 • Димитър Гюрджилов – Виваком, Директор корпоративно развитие
 • Ева Георгиева – Виваком, Мениджър Проекти Облачни Решения
 • Доц. д-р Даниела Илиева – Изпълнителин директор, Фодация Право и интернет
 • Адв. Десислава Кръстева – Експерт лични данни в адвокатско Дружество Димитров, Петров & Co

15.00 – 15.10 Видео пауза – рекламни видеоклипове за България предоставени от Министерство на туризма
Продължителност: до 10 минути

15.10-16.10
ПАНЕЛ 4: Банки и инвестиции в туризма.
Продължителност: 50 минути

Притегателното в хотелиерския бизнес е, че там има постоянен паричен поток, което привлича банките. В сферата на недвижимите имоти секторът на хотелите е с най-голям портфейл в банковите институции, а инвеститорите влагат най-много средства в него и ангажират най-много работна ръка в сравнение с молове, офис сгради. Забелязва се обаче тенденцията на липсата на интерес от големи чуждестранни инвеститори, въпреки че българският хотелиерски сектор повишава постоянно добавената стойност, доказателство за което са и статистическите данни. Има ли място за големи проекти и за разширение и подобряване на активите? Има ли резервирано отношение от страна на банките към хотелиерския сегмент? Защо по-лесно се финансират градските хотели, отколкото ваканционните. Какви се експозициите? Какъв е общият обем на кредитите в сектора на туризма? Каква е нормата на възвръщаемост?

Модератор: Доц. д-р Емил Хърсев – Финансист

Участници в панела:

 • Ивайло Петков – Директор международно сътрудничество и инвестиции в туризма, Министерство на туризма
 • Чавдар Златев – Изпълнителен директор на ПИБ и член на УС
 • Боян Стефов – Ръководител направление Корпоративно банкиране на Банка ДСК
 • Кирил Георгиев – Директор бизнес развитие на Уникредит Булбанк
 • Константин Бояджиев – Управител на Галакси Инвестмънт Груп
 • Светослав Симеонов – Директор дирекция Бизнес развитие Интернешънъл Асет Банк

16.10-16.30 Кафе пауза с подкрепата на Rilana

16.30 – 17.30
ПАНЕЛ 5: Балнео, спа и медикъл туризъм – инвестиция в здраве
Продължителност: 50 минути

Балнео и спа туризмът е другата възможност пак с оглед на природните ни дадености – горещите минерални извори. Втори сме в Европа след Исландия. Здравоосигурителните системи в Европа в по-голямата си част се основават на два модела – двустълбов, който включва едно задължително и едно доброволно ниво на осигуряване, или тристълбов, в който задължителните нива са две, а третото е по желание и обикновено покрива екстри от рода на пластични операции. Финансирането обикновено се разпределя между държавата, публични и частни здравни фондове. В някои страни, като Великобритания и Швеция например, държавата го финансира изцяло със средства от данък общ доход, докато в други като Холандия и Швейцария, то е напълно поето от частния сектор и дори основният пакет от медицински услуги се плаща от частни здравни фондове. Достъпът на европейските туристи до медикъл спа и спа услугите в България чрез здравните им осигуровки – опитът от Европа. Къде е България?

Модератор: Доц. д-р Румен Драганов, Председател на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм

Участници в панела:

 • Даниела Дариткова – Председател на комисията по здравеопозване в 44 НС
 • Лилия Арсова – Главен Директор Туристическа политика в Министерство на Туризма
 • Сийка Кацарова – Председател на БУБСПА
 • Евгени Иванов – Изпълнителен директор на КРИБ
 • Петър Паунов – Кмет на Кюстендил
 • Д-р Адам Розенку – Зам. държавен секретар на туризма, Унгария
 • Виктор Жуков – Резидънт мениджър Double Tree Hilton Варна

Дискусията се организира съвместно с БУБСПА.

17.30 – 17.35
Заключителни бележки. Декларация на НБТ. Закриване.
Поли Карастоянова – Изпълнителен директор на НБТ

17.35-18.00 B2B Meetings

Видео стрийминг на събитието се осъщесвява от www.actualno.com

ЗА ПЕЧАТ: ПРОГРАМА