Мариян Беляков

Г-н Мариян Беляков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Пампорово АД.

Мариян Беляков е Изпълнителен директор на Пампорово ЕАД.