КОНТАКТИ

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

сдружение с нестопанска цел

Седалище: гр. София 1504, ул. “Оборище” 19

Офис: гр. София 1113, ул. “Николай Хайтов” 2
              вх. Д, ет. 2

T +359 2 9714461

Изпълнителен директор: Мартин Захариев
M +359 888 800333

e-mail: office@nationaltourismboard.bg