МИСИЯ И ВИЗИЯ

Националният борд по туризъм представлява обединения интерес на туристически сдружения (браншови, регионални и продуктови организации), общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. Националният борд по туризъм e конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Сдружение Национален борд по туризъм е регистрирано с Решение 1 на Софийски градски съд от 18 май 2006 г.

Сред учредителите на Националния борд по туризъм са сериозни компании, солидни инвеститори, международни туроператори и значими участници в
икономическия живот на България. Сдружението е легитимен правен субект, най-големият в неправителствения сектор в областта на туризма регистриран в обществена полза.

От 2017 г. Националният борд по туризъм е член на Международната асоциация на хотелите и ресторантите (IHRA).

От м. юли 2018 г. Националният борд по туризъм е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO).

От м. февруари 2019 г. Националният борд по туризъм е член на сдружение „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”.

От м. април 2019 г. Националният борд по туризъм е Пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

От м. юни 2019 г. Националният борд по туризъм е член на Българската стопанска камера (БСК).

От м. юли 2019 г. Националният борд по туризъм е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Мисия

Нашата мисия е постигане на синергия между централната администрация, местното самоуправление и бизнеса за подобряване на местните икономики и създаване на нови работни места.

Националният борд по туризъм формулира проблеми и принципни въпроси от общ интерес, чието решаване ще доведе до повишаване на конкурентно
способността на българския туристически продукт, свързани с регионалното развитие, инфраструктура, концесии, промотирането на нови туристически продукти, развитието на нови пазари, подготовката на кадри, изграждането на мрежа от туристически представителства в чужбина.

Устав на Aрбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм, приет от Управителния съвет на Националния борд по туризъм на заседание от 20 февруари 2013 г.

Правилник на Арбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм.

Етичен кодекс на Световната организация по туризъм към ООН (български език)

UNWTO - Global Code of Ethics guidelines (English)

UNWTO Global Code of Ethnics for Tourism (English)

Визия

Визия 2030 на НБТ за стратегическо позициониране на дестинация България включва:

Сигурност на екосистемите и предоставяните от тях услуги.

Достъпна околна среда.

Предлагане на традиционни продукти в традиционна среда.

Добре познати местни марки за качество.

Туристически атракции - културни и природни забележителности, и нематериално културно наследство с приятели в страната и чужбина.

Чувствителен принос на туризма за подобряването на местните икономики и създаване на работни места.

Данни за НБТ

Общ брой легла на членовете на НБТ: 51 852

Общ брой леглоденонощия: 18 925 980

Пазарен дял от легловата база: 16,07%

Пазарен дял към общия брой нощувки: 41,57%

Брой реализирани нощувки през 2016: 8 895 210

Брой обслужени туристи: 1 853 168

Среден престой: 4,8 дни

Средна годишна заетост: 47%

Общ приход от нощувки: 610 млн. лева

Средна цена на нощувка: 68.50 лева

Среден приход от турист: 754.07 лева

Общ приход от туризъм: 1 397 288 672 лева

Дял от общите приходи от туризъм: 23,28%

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Калин Пешов

  Г-н Калин Пешов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява ГБС-Турс ЕАД. Калин Пешов...

  Виж повече
 • Михаил Попов

  Михаил Попов

  Г-н Михаил Попов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Дит Хотели ООД. Михаил...

  Виж повече
 • Радосвет Радев

  Г-н Радосвет Радев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Албена АД. Радосвет Радев...

  Виж повече
 • Елза Радкова

  Елза Радкова

  Г-жа Елза Радкова е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Дюни АД. Елза Радкова...

  Виж повече

ЧЛЕНОВЕ

 • Грийнлайф Резортс ЕАД

  В последните години Green Life Development & Resorts е силно фокусирана в сферата на хотелиерските и туристически услуги в управляваните...

  Виж повече
 • Дит Хотели ООД

  Дит Хотели ООД е основано през 1999 година. ДИТ Хотели ООД е собственик е на хотелски комплекс Evrika Beach Club...

  Виж повече
 • Дабълтрий Варна ЕАД

  Дейността на Дабълтрий Варна ЕАД включва инвестиции в хотели и недвижими имоти, строителна дейност, управление на собствени инвестиции, международен и...

  Виж повече
 • Дюни АД

  Дюни Роял Резорт е разположен на морския бряг, на 8км от Созопол. Селището се състои от два петзвезни хотела –...

  Виж повече