МИСИЯ И ВИЗИЯ

Националният борд по туризъм представлява обединения интерес на туристически сдружения (браншови, регионални и продуктови организации),
общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. Националният борд по туризъм e
конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика,
стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Сред учредителите на Националния борд по туризъм са сериозни компании, солидни инвеститори, международни туроператори и значими участници в
икономическия живот на България. Сдружението е легитимен правен субект, най-големият в неправителствения сектор в областта на туризма регистриран в обществена полза.

Мисия

Нашата мисия е постигане на синергия между централната администрация, местното самоуправление и бизнеса за подобряване на местните икономики и създаване на нови работни места.

Националният борд по туризъм формулира проблеми и принципни въпроси от общ интерес, чието решаване ще доведе до повишаване на конкурентно
способността на българския туристически продукт, свързани с регионалното развитие, инфраструктура, концесии, промотирането на нови туристически продукти, развитието на нови пазари, подготовката на кадри, изграждането на мрежа от туристически представителства в чужбина.

Устав на Aрбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм, приет от Управителния съвет на Националния борд по туризъм на заседание от 20 февруари 2013 г.

Правилник на Арбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм.

Визия

Визия 2030 на НБТ за стратегическо позициониране на дестинация България включва:

Сигурност на екосистемите и предоставяните от тях услуги.

Достъпна околна среда.

Предлагане на традиционни продукти в традиционна среда.

Добре познати местни марки за качество.

Туристически атракции - културни и природни забележителности, и нематериално културно наследство с приятели в страната и чужбина.

Чувствителен принос на туризма за подобряването на местните икономики и създаване на работни места.

Данни за НБТ

Общ брой легла на членовете на НБТ: 51 852

Общ брой леглоденонощия: 18 925 980

Пазарен дял от легловата база: 16,07%

Пазарен дял към общия брой нощувки: 41,57%

Брой реализирани нощувки през 2016: 8 895 210

Брой обслужени туристи: 1 853 168

Среден престой: 4,8 дни

Средна годишна заетост: 47%

Общ приход от нощувки: 610 млн. лева

Средна цена на нощувка: 68.50 лева

Среден приход от турист: 754.07 лева

Общ приход от туризъм: 1 397 288 672 лева

Дял от общите приходи от туризъм: 23,28%

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Цоло Вутов

  Цоло Вутов

  Дтн Цоло Вутов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Геотехмин ООД. Дтн Цоло...

  Виж повече
 • Марио Захариев

  Г-н Марио Захариев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява ФеърПлей Интернешънъл АД. Марио...

  Виж повече
 • Елена Косева

  Елена Косева

  Г-жа Елена Косева е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Св. Св. Константин и...

  Виж повече
 • Георги Крумов

  Георги Крумов

  Г-н Георги Крумов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Хастингс ЕООД. Георги Крумов...

  Виж повече

ЧЛЕНОВЕ

 • Българска голф асоциация

  Българската голф асоциация (БГА) е създадена през 2001 г. и е лицензирана от Държавна агенция на младежта и спорта към...

  Виж повече
 • ВГ АД

  Нашето портфолио се състои от хотели категоризирани 4 и 5 звезди в топ дестинациите на България - хотел „Маринела“ –...

  Виж повече
 • Галакси Инвестмънт Груп ООД

  Галакси Инвестмънт Груп е водеща инвестиционна компания, основана през 1999 година. От своето създаване до сега компанията инвестира, развива и...

  Виж повече
 • ГБС-Турс ЕАД

  ГБС Турс ЕАД акцентира върху качеството на предлаганите услуги и успешно развива своята дейност в сферата на туризма. Дружеството притежава...

  Виж повече