МИСИЯ И ВИЗИЯ

Националният борд по туризъм представлява обединения интерес на туристически сдружения (браншови, регионални и продуктови организации),
общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. Националният борд по туризъм e
конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика,
стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Сред учредителите на Националния борд по туризъм са сериозни компании, солидни инвеститори, международни туроператори и значими участници в
икономическия живот на България. Сдружението е легитимен правен субект, най-големият в неправителствения сектор в областта на туризма регистриран в обществена полза.

От м. юли 2018 г. Националния борд по туризъм е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO).

Мисия

Нашата мисия е постигане на синергия между централната администрация, местното самоуправление и бизнеса за подобряване на местните икономики и създаване на нови работни места.

Националният борд по туризъм формулира проблеми и принципни въпроси от общ интерес, чието решаване ще доведе до повишаване на конкурентно
способността на българския туристически продукт, свързани с регионалното развитие, инфраструктура, концесии, промотирането на нови туристически продукти, развитието на нови пазари, подготовката на кадри, изграждането на мрежа от туристически представителства в чужбина.

Устав на Aрбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм, приет от Управителния съвет на Националния борд по туризъм на заседание от 20 февруари 2013 г.

Правилник на Арбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм.

Етичен кодекс на Световната организация по туризъм към ООН (български език)

UNWTO - Global Code of Ethics guidelines (English)

Визия

Визия 2030 на НБТ за стратегическо позициониране на дестинация България включва:

Сигурност на екосистемите и предоставяните от тях услуги.

Достъпна околна среда.

Предлагане на традиционни продукти в традиционна среда.

Добре познати местни марки за качество.

Туристически атракции - културни и природни забележителности, и нематериално културно наследство с приятели в страната и чужбина.

Чувствителен принос на туризма за подобряването на местните икономики и създаване на работни места.

Данни за НБТ

Общ брой легла на членовете на НБТ: 51 852

Общ брой леглоденонощия: 18 925 980

Пазарен дял от легловата база: 16,07%

Пазарен дял към общия брой нощувки: 41,57%

Брой реализирани нощувки през 2016: 8 895 210

Брой обслужени туристи: 1 853 168

Среден престой: 4,8 дни

Средна годишна заетост: 47%

Общ приход от нощувки: 610 млн. лева

Средна цена на нощувка: 68.50 лева

Среден приход от турист: 754.07 лева

Общ приход от туризъм: 1 397 288 672 лева

Дял от общите приходи от туризъм: 23,28%

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Красимир Гергов

  Красимир Гергов

  Г-н Красимир Гергов e Председател на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Роден в София през 1961 г.,...

  Виж повече
 • Мартин Захариев

  Г-н Мартин Захариев е Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм от 2016 г. През последните 25...

  Виж повече
 • Поли Карастоянова

  Поли Карастоянова

  Г-жа Поли Карастоянова е Изпълнителен директор на Сдружение Национален борд по туризъм. Поли Карастоянова е родена в гр. Пловдив, завършила...

  Виж повече
 • Константин Бояджиев

  Константин Бояджиев

  Г-н Константин Бояджиев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Галакси Инвестмънт Груп ООД....

  Виж повече

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 • Румен Драганов

  Доц. д-р. инж. Румен Драганов

  Доц. д-р. инж. Румен Драганов е Председател на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Неговата автобиография започва на...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Мария Арсова

  Мария Арсова

  Мария Арсова е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Мария Арсова е завършила магистърска програма по...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Янита Тончева

  Янита Тончева

  Янита Тончева завършва магистър по право в СУ “Св. Климент Охридски”, с професионална квалификация Правна и съдебна система на Европейския...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЧЛЕНОВЕ

 • Албена АД

  Дружествата от икономическата група на Албена АД образуват най-голямата хотелиерска компания в България. Тя управлява черноморския курорт Албена, ваканционните селища...

  Виж повече
 • БЛВД ООД

  БЛВД ООД е собственик на Sense Hotel Sofia. Първият 'upscale design' хотел в София, съчетаващ лукс и изключителен дизайн с...

  Виж повече
 • Блексирама АД

  "Блексирама” е класическо линкс голф игрище с невероятни гледки към морето. Приликата с Шотландия е очевидна с тази разлика, че...

  Виж повече
 • Булимпекс АД

  Булимпекс АД управлява Хелена Ризорт. Хелена Ризорт е един от емблематичните хотелски комплекси по цялото българско Черноморие, както и един...

  Виж повече